Početna

Zdravo Med – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika  želi da Vam se predstavi i PONUDI SVOJE USLUGE

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je privatna zdravstvena ustanova nastala iz Poliklinike „Zdravo med“koja je osnovana 2015 godine. Poliklinika je uspešno obavljala zdravstvenu delatnost pružajući  specijalističke zdravstvene usluge iz raznih specijalnosti građanima, preduzećima, u stanovama ,udruženjima i sportskim kolektivima. Među  ostalim uslugama polilinika je imala i službu medicine rada.

Od 2017 godine postali smo zdravstvena ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika i time dobili mogućnost da našim korisnicima pravnim licima i građanima pružimo još raznovrsiju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Nadamo se da ćemo i sa Vama i Vašom radnom organizacijom, udruženjem i kolektivom, uspostaviti saradnju i da ćete i Vi  koristiti naše usluge.

Slobodni smo da Vam predstavimo sledeće grupe nađih usluga:

 ZA PRAVNE SUBJEKTE, PREDUZEĆA I USTANOVE

 • 1- OCENA SLUŽBE MEDICINE RADA
 • 2- OCENA RADNE SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH
 • 3- OCENA RADNE SPOSOBNOSTI ZA ZAPOSLENJE (PREDHODNI PREGLEDI)
 • 4- OCENA radne sposobnosti za zaposlene na mestima sa povećanim rizikom(PERIODIČNI PREGLEDI)
 • CILJANI PREGLEDI OČIJU I VIDA
 • SISTEMATSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH I SPORTISTA
 • OBUKA IZ OBLASTI PRUŽANJA PRVE POMOĆI ZA ZAPOSLENE

 

ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I POJEDINCE

 1. LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE AMATERE
 2. LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE PROFESIONALCE
 3. LEKARSKO UVERENJEZA PRODUŽENJE VOZAČKE DOZVOLE ZA AMATERE
 4. LEKARSKO UVERENJA ZA PRODUŽENJE VOZAČKE DOZVOLE ZA PROFESIONALCE
 5. UVERENJE O SPOSOBNOSTI ZA NOŠENJE I DRŽANJE ORUŽJA

 

ZA GRAĐANE POJEDINCE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA

1. SPECIJALISTIČKI PREGLEDI IZ REGISTROVANIH SPECIJALISTIČKIH GRANA MEDICINE

 • MOGUĆNOST DOBIJANJA LEKARSKIH UVERENJA ZA ZAPOSLENJE, VANREDNE I REDOVNE PERIODIČNE PREGLEDE I DRUGA UVERENJA IZ OBLASTI MERDICINE RADA
 • DIJAGNOSTIKA I LEČENJE KARDIOLOŠKIH, ENDOKRINOLOŠKIH, GASTROENTEROLOŠKIH I DRUGIH INTERNISTIČKIH OBOLJENJA
 • NAJSAVREMENIJI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LEČENJU GINEKOLOŠKIH, UROLOŠKIH, HIRURŠKIH, ORL, OČNIH BOLESTI I STANJA
 • PO PRVI PUT NA JEDNOM MESTU UZ MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP SVEOBUHVATNU DIJAGNOSTIKU I LEČENJE POVIŠENOG KRVNOG PRITISKA OBAVLJA NAŠ CENTAR ZA HIPERTENZIJU.
 • BOLESTI I STANJA U ORTOPEDIJI, DEČIJOJ ORTOPEDIJI I POSLE POVREDA LEČIMO NA NAJSAVREMNENIJI NAČIN UKLJUČUJUĆI I NAJNOVIJU METODU PLAZMA TERAPIJE.

LEČENJE DEČJIH BOLESTI UZ NAJSAVREMENIJU DIJAGNOSTIČKU I TERAPIJSKU.

 • SPORTISTI SVIH UZRASTA, OD NAJMLJAĐIH PA DO SENIORA I VETERANA, IMAJU PRILIKU DA OBAVE, SISTEMATSKE PREGLEDE, LEČENJE BOLESTI I POVREDA UKLJUČUJUĆI I NAJSAVREMENIJI REHABILITACIONI TRETMAN.
 • SVE VRSTE REHABILITACIJE ZA STANJA POSLE POVREDA, BOLESTI, POSLE OPERATIVNIH ZAHVATA, USPEŠNO SE REHABILITUJU NA NAJSAVREMENIJIM APARATIMA OD STRANE STRUČNIH TERAPEUTA.
 • SAVETE ZA PRAVILNU I ZDRAVU ISHRANU I REGULACIJU TELESNE TEŽINEDOBIĆETE OD NAŠIH NUTRICIONISTA A UKOLIKO IMATE PROBLEME SA ESTETIKOM I ZDRAVLJEM KOŽE I LICA REŠIĆE IH USPEŠNO NAŠI DERMATOLOZI.

2. DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE  LABORATORIJA, ULTRAZVUK, HOLTERI, TESTOVI OPTEREĆENJA.

3. TERAPIJSKE PROCEDURE AMBULANTNA REHABILITACIJA, MEDICINSKE INTERVENCIJE NA TELU I LICU.