Interna medicina

 

INTERNA MEDICINA (Dr Mira Opsenica) je disciplina koja se bavi lečenjem tzv unutrašnjih organa kod čoveka. Razvojem medicine su se razvile subspecijalističke grane a mi Vam pružamo usluge iz sledećih internističkih disciplina:

Kardiologije (Dr Alaksandar Živković)- koja se bavi prevencijom  dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova

Endokrinologije (Dr Stojšić Dragan)- koja se bavi bolestima žljezda sa unutrašnjim lučenjem (šećerna bolest, štitna žljezda nadbubreg i drugo)

Gastroenterologija (Dr Varga Horgoši Zoltan)- koja se bavi bolestima želuca, tankog i debelog creva i bolestima jetre

Hematologija (Dr Rikić Ankica)- koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti krvi

Nefrologija (Dr Zadori Janoš)-discipline koja se bavi bolestima bubrega

Reumatologija (Dr Zadori Janoš)- koja se bavi reumatoogijom i imunologijom

Anesteziologija (Dr Aradski Olga)- lekari anesteziolozi su specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog lečenja. Osim za pružanje anestezije tokom operacije, školovani su i za hitno zbrinjavanje i lečenje najtežih bolesnika u jedinicama intenzivnog lečenja.

Infektologija (Dr Manigoda Sonja)- je deo interne medicine koja se bavi infekcijom (lokalizovana infektivna promena) i infektivnim (zaraznim) bolestima kao i raširenim infektivnim procesima.

 

Iz svih navedenih oblasti interne medicine su Vam na raspolaganju naši iskusni specijalisti iz Subotice i gostujući stručnjaci:

Specijalistički internistički pregled – 1800 din

Kontrolni specijalistički pregled – 1000 din

Specijalistički pregled sa ultrtazvukom – 3600 din

Specijalistički pregled endokrinologa – 2000 din

Pregled gastroenterologa – 2000 din

Podelite prijateljimaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone