Pulmologija

Pulmologija (Dr Aradski Ibolja) je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti pluća i disajnog sistema kao što su upale nosa, sinusa, ždrela, bronha i pluća, astma, hronični opstruktivni bronhitis.

Kako izgleda pulmološki pregled?

Pulmološki specijalistički pregled obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste pulmologa – uzimanje anamneze, a zatim pulmolog obavlja detaljan klinički pregled (inspekcija kompletnog grudnog koša, potom palpacija grudnog koša i regionalnih limfnih žlezda. Nakon toga perkusija grudnog koša i na kraju auskultacija sa stetoskopom – pluća, srca,). Lekar postavlja dijagnozu, propisuje terapiju i vrši edukaciju pacijenta.

 Koje bolesti i stanja dijagnostikuje, leči i prati pulmolog?

1.Oboljenja pluća izazvana infekcijom: akutni bronhitis, laringotraheitis, zapaljenje pluća i plućne maramice, tuberkuloza, bronhiektazije, gljivična oboljenja pluća …
2. Bronhijalnu astmu, alergijsku kijavicu
3. Hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP)
4. Emfizem pluća
5. Hroničnu respiratornu insuficijenciju
6. Emboliju i infarkt pluća
7. Tumor bronhija, pluća i plućne maramice
8. Fibrozu pluća, sarkoidozu i druge granulomatozne bolesti

Spirometrija 

Spirometrijom se mere plućni volumen i kapacitet pluća, brzina protoka vazduha kroz pluća i disajne puteve, odnosno ispituju statički i dinamički plućni volumeni i kapaciteti. Spirometrija može neposredno da ukaže na dijagnozu kada su u pitanju bolesti gde dominiraju poremećaji funkcije. Bitna je u proceni sposobnosti bolesnika da se podvrgne agresivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, praćenju toka bolesti, evaluaciji efekata lečenja i proceni radne sposobnosti. Koristi se i u dijagnostici bolesti drugih organa, koje mogu uticati na disanje.

Pulsna oksimetrija

Pulsna oksimetrija je neinvazivno merenje zasićenja pacijentove krvi kiseonikom (PO2). Merenje je izraženo u procentima. Normalne vrednosti se kreću između 95-100%.

Nudimo sledeće usluge pulmologa:

 

  • dijagnostika i terapija akutnih i hroničnih bolesti pluća: gornjih i donjih disajnih puteva, bronhijalne astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, pneumonije.
  • spirometrija – funkcionalno ispitivanje pluća
  • pulsoksimetrija – određivanje koncentracije kiseonika u krvi
  • dijagnostika i terapija hroničnog kašlja
  • preoperativni pregledi pulmologa i davanje saglasnosti za operaciju nfuziona terapija, intramuskularna i intravenska terapija
Podelite prijateljimaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone