Sistematski pregledi

Sistematski pregledi radi kontrole zdravstvenog stanja i prevencije, su sve više zastupljeni u svesti ljudi i važan su faktor u očuvanju zdravlja.

 Veoma često radne organizacije organizuju takve preglede za svoj kolektiv , sportske organizacije takođe za svoje sportiste a mnogi pojedinci iz različitih starosnih grupa žele da preko sistematskih pregleda provere svoje zdravlje.

Sistematski pregledi imaju sadržaj  prema želji naručioca  ili pojedinca a najčešće sadrže internistički sa kardiološkim pregledom, Ultrazvuk štitaste žlezde i abdomena, ultrazvučni pregled dojke ili prostate, pregled ginekologa ili urologa pregled očnog lekara, laboratorijske analize željenog nivoa kao i preglede drugih specijalista po zahtevu naručioca.

Ciljani specijalistički pregledi se organizuju za pojedinu oblast prema zahtevu radne organizacije.  Na primer CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED, pregledi dojke, ciljani ginekološki pregled, pregled organa za kretanje i slične.

CENA ovih pregleda zavisi od SADRŽAJA sistematskog pregleda I BROJA pacijenata koji će se pregledati

Podelite prijateljimaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone